Meetmethodes

Een belangrijke voorwaarde voor een goede pijnbehandeling is het systematisch meten en registreren van pijn. Op het gebied van pijnmeting en de communicatie hierover kan veel verbeterd worden, omdat het nog niet vanzelfsprekend is dat bij patiënten met kanker structureel pijnmetingen worden verricht. De aandacht voor de pijn en het vragen naar een pijncijfer geeft een betere inschatting van de ernst van de pijn en beoordeling van het effect van een behandeling.

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel