SAO

Short-Acting-Opioiden zijn alle opioiden met een korte directe werking, binnen 30-40 minuten (immediate-release-afgifte). Hieronder vallen onder andere de immediate-release-vormen (morfine, oxycodon, hydromorfon, buprenorfine). Behalve methadon en fentanyl kennen alle genoemde opioiden een preparaat met een langzame gereguleerde afgifte (LAO) en met een kort werkende afgifte (SAO).

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel