Opioïden (LAO)

Traditioneel spelen slow release-opioïden een belangrijke rol. Het is van belang navraag te doen naar het effect van het opioïd op de doorbraakpijn. Indien er geen opioïd-gerelateerde bijwerkingen zijn, is een verhoging van de achtergronddosis te overwegen om de frequentie en de intensiteit van de doorbraakpijn te verminderen. In twee studies bleek deze strategie effectief, maar theoretisch krijgt de patiënt tussen de doorbraakpijn episoden een veel te hoge dosis.

LAO = Long-Acting-Opioiden = alle opioiden met een langzame gereguleerde afgifte (slow release). Hieronder vallen alle pleistervormen en andere vormen met een slow-release-afgifte (morfine, oxycodon, hydromorfon, buprenorfine, fentanyl)

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel