Niet-opioïden en adjuvantia

Paracetamol en NSAID’s worden veelvuldig toegepast als rescuemedicatie. Ze hebben echter een langzame onset (inwerkingstijd van 30 minuten of meer), een (overbodige) lange werking en risicovolle bijwerkingen. Over het gebruik van lachgasinhalatie, intranasaal ketamine en subcutaan midazolam als rescuemedicatie zijn slechts casereports of beschrijvende studies bekend; de resultaten hiervan zijn niet eenduidig.

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel