Pijndagboek

In een pijndagboek houdt de patiënt op een schaal van 1 tot 10 bij hoe ernstig de pijn is. Hoe hoger het cijfer, hoe heviger en ondraaglijker de pijn. De patiënt noteert het tijdstip, hoe lang de pijn in die mate aanhield en wat er werd gedaan om de pijn te onderdrukken. Welke pijnstillers? Hoeveel? Wat was het effect?

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel