Typen

Er zijn twee typen te onderscheiden, incidente pijn en spontane pijn. Sommige studies nemen ook de zogenoemde ‘end of dose’-pijn mee als type doorbraakpijn: de pijn neemt toe vlak voor de volgende dosis van een slow-release opioïd (tablet, pleister). In opzet is de analgetische dosis te laag of het dosisinterval te lang. Wordt de drievragendefinitie aangehouden, dan is ‘end of dose’-pijn geen doorbraakpijn, omdat de achtergrond pijn niet voldoende onder controle is.

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel