Sublinguaal

De sublinguale fentanyltablet (Abstral) is een smelttablet die onder de tong moet worden geplaatst. De opgeloste tablet mag niet worden ingeslikt. De biologische beschikbaarheid wordt geschat op 70%.

 

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel