Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain

Auteur: 
Caraceni et al.
Lancet Oncol. 2012 Feb;13(2):e58-68.
Datum van publicatie: 
maandag, februari 13, 2012

Dit is een update van de richtlijn van de European Association for Palliative Care (EAPC) met 16 evidence-based aanbevelingen, waarbij gebruik gemaakt is van andere richtlijnen, een panel van experts en een Engelstalige literatuur search tot juni 2010.

Er blijken slechts minimale verschillen te bestaan met de CBO richtlijn Pijn bij Kanker (2008):

  • In de CBO richtlijn wordt de WHO ladder stap II opioïden niet meer aanbevolen. In deze richtlijn is stap II naast de zwakwerkende opioïden codeïne en tramadol uitgebreid met sterkwerkende opioïden in lage doseringen
  • methadon, mits voorgeschreven door ervaren artsen kan als eerste keus worden voorgeschreven
  • voor een opioïd switch zijn er verschillende bewijssterkten
  • doorbraakpijn dient behandeld te worden met extra doses van een immediate release opioïd of een fentanyl preparaat

Behandelaar.PijnBijKanker.nl ©2012    -    info@pijnbijkanker.nl    -    colofon    -    disclaimer    -    privacy    -    online by: reloadmedia.com

Stichting Pain Research Delft    TEVA    Therabel